شیر کشویی برنزی سام

شیر کشویی برنزی سام

  • فشار کاری : 16 بار
  • فشار تست : 25 بار
  • اندازه : 15 تا 50 میلیمتر
  • دمای کاری : تا 80 درجه سانتی گراد
  • نوع مصرف : خطوط آب سرد
  • جنس : بدنه برنز ریخته گری و جنس زبانه برنج فورج شده

توضیحات

این شیرها بیشتر در محل هایی به کار میروند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته یا باز نمایند . از خواص این شی میتوان به کم بودن افت فشار در طول آن اشاره نمود . یک شیر کشویی برای محدوده وسیعی از سیالات میتواند مورد استفاده قرار گیرد و در هنگام بسته شدن آببندی خوبی دارد. مجرابند این شیر وقتیکه بطور کامل باز میشود از مسیر عبور جریان حذف میشود .این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در شیر هنگامی که باز است میگردد . این شیر معمولا برای سیالات تا درجه حرارتی 80 درجه سانتی گراد مورد استفاده می باشد .