شیر سوزنی برنزی سام

مشخصات فنی :

  • شیر سوزنی برنزی سام
  • فشار کار : 16 بار
  • فشار تست : 25 بار
  • اندازه : 15 تا 50 میلیمتر
  • نوع مصرف : خطوط آب و بخار
  • دمای کاری : 180 درجه سانتیگراد
  • جنس : بدنه برنز ریختگری و کلاهک برنج فورج شده
  • اتصال : دنده ای
  • دارای واشر سیلیکونی آب بندی شافت و دارای قابلیت آب بندی مجدد توسط مهره

توضیحات

شیر سوزنی برنزی

                                                                          SBD1          کد:

شیر های سوزنی برای تنظیم جریانی مانند آب ، بخار ،مایعات و سایر گاز های غیر مخرب می باشد و دارای نشیمنگاه دیسک به طور موازی در خط جریان هستند  بنابر این یک تغییر در جهت مایع، فشار قابل توجه بر روی جریان ایجاد می کند.

تمام شیرهای سوزنی  یک کلاهک از جنس برنج دارند که متصل به بدنه می باشد که توسط آن کلاهک می توان جریان را تنظیم کرد.

شیر های سوزنی برنزی با برش ساده قالب آلومینومی تولید می شوند و نیاز به حداقل فضا برای اپراتوری دارد. شیر سوزنی برنزی یک تماس عریض با نشیمنگاه دیسک دارد و حداکثر مقاومت برای فرسایش ، سایش ، خوردگی ارائه می دهد و به طور کلی برای ارائه سرویس پیشنهاد می شود.